Subsidie, de verlening en vaststelling toegelicht

subsidie bezwaar beroep

Subsidie is een veelgebruikt middel om vanuit de overheid bepaald gedrag en specifieke ontwikkelingen te stimuleren. Op het gebied van het omgevingsrecht wordt bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in duurzame energie door zonnepanelen, warmte- koudeopslag (wko), windenergie etc. Maar ook de cultuur- en sportsector worden nog altijd nadrukkelijk financieel ondersteund. Hoe ziet de procedure van subsidieverlening eruit…

Subsidie zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pellethoutkachel vanaf 1 januari 2016 beschikbaar

isde subsidie duurzame energie

Per 1 januari 2016 is de subsidieregeling betreffende de investeringssubsidie duurzame energie van kracht (afgekort: ISDE). De ISDE is onderdeel van het overkoepelende programma ter stimulering van de productie van duurzame energie (SDE). Doel van de ISDE is het betaalbaarder maken van de verschillende vormen van duurzame energie om zo de beleidsdoelen uit het Energieakkoord…