artikel Ladder voor duurzame verstedelijking

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips over de ladder voor duurzame verstedelijking bij projectontwikkeling, bestemmingsplannen en vergunningen.

Ladder voor duurzame verstedelijking

ladder duurzame verstedelijking bestemmingsplan omgevingsvergunning

Motivering van overheidsbesluiten is essentieel voor de rechtsstaat en één van de belangrijkste beginselen van behoorlijk bestuur. Het is van groot belang dat duidelijk is waarom een besluit is genomen en dat er geen sprake is van willekeur. De ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de ladder) is per 1 oktober 2012 als eis ingevoerd om…