Subsidie zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pellethoutkachel vanaf 1 januari 2016 beschikbaar

Print Friendly, PDF & Email

Per 1 januari 2016 is de subsidieregeling betreffende de investeringssubsidie duurzame energie van kracht (afgekort: ISDE). De ISDE is onderdeel van het overkoepelende programma ter stimulering van de productie van duurzame energie (SDE). Doel van de ISDE is het betaalbaarder maken van de verschillende vormen van duurzame energie om zo de beleidsdoelen uit het Energieakkoord te bereiken (16% energie uit hernieuwbare bronnen in 2023).

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor particulieren, (kleinere) ondernemers, verenigingen van eigenaren,  bedrijven en andere zakelijke gebruiker. Dit is mogelijk doordat lagere ondergrenzen voor de bereikte bezuinigingen worden gebruikt dan voorheen.

Wanneer?

Publicatie in de Staatscourant moet nog plaatsvinden. Inmiddels is bekendgemaakt dat er vanaf 4 januari aanvragen kunnen worden ingediend. De regeling loopt dan tot en met 31 december 2020. Wel wordt een budget per jaar vastgesteld, waarbij de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het kan dus zo zijn dat het bedrag aan het eind van een jaar reeds vergeven is. Het kan dan dus lonen de aanvraag in het nieuwe jaar te doen.

Welke apparaten?

Subsidie wordt verstrekt voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellethoutkachels. In 2016 is 70 miljoen euro beschikbaar. Welk bedrag per apparaat wordt gesubsidieerd is nog niet bekend. Op 4 januari 2016 wordt een lijst gepubliceerd op de website van de RVO. Afhankelijk van de investeringskosten en de energieprestaties zal een vergoeding aan de investeerders worden betaald.

Voorwaarden particulier gebruik ISDE

Particulieren kunnen subsidie krijgen indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U koopt het apparaat na 1 januari 2016;
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een aanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is geïnstalleerd en in gebruik genomen;
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom;
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd;
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidie verwijderen.

Voorwaarden zakelijk gebruik ISDE

Zakelijke aanvragen zijn gebonden aan enigszins striktere voorwaarden:

 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.

Conclusie

Met deze subsidie wordt een brede nieuwe mogelijkheid gecreerd voor particulieren en kleingebruikers om weer in duurzame energie te gaan investeren. Het betreft een nieuwe kans voor de komende 5 jaar, waarbij een substantieel bedrag beschikbaar wordt gesteld. Wel adviseer ik u bovenstaande regels goed in de gaten te houden.  Een weigering voor subsidie kan uiteraard wel worden aangevochten.

Thijs Liebregts

Thijs Liebregts plaatste tot op heden 9 artikelen

Ervaren advocaat civiel- en bestuursrecht met nadruk op vastgoedgerelateerde kwesties.