Algemeen bestuursrecht

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld bij het geven van een subsidie of het verlenen van een vergunning. Bestuursrecht heet ook wel administratief recht.

Bekijk alle artikelen in deze categorie

Bekijk alle artikelen

Asbest

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips over asbestinventarisatie, sanering en certificering.

Bekijk alle artikelen in deze categorie

Er zijn nog geen artikelen in deze categorie geplaatst.

Bekijk alle artikelen

Bodemverontreiniging

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips over bodemverontreiniging, zoals de meldings- en saneringsplicht, soorten verontreiniging en andere aspecten.

Bekijk alle artikelen in deze categorie

Er zijn nog geen artikelen in deze categorie geplaatst.

Bekijk alle artikelen

Coffeeshopbeleid

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips over het coffeeshopbeleid van Nederlandse gemeenten omtrent sluiting, gedogen, maximale handelsvoorraad en andere aspecten.

Bekijk alle artikelen in deze categorie

Er zijn nog geen artikelen in deze categorie geplaatst.

Bekijk alle artikelen

Geluid

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips over geluid bij projectontwikkeling, bestemmingsplannen en vergunningverlening.

Bekijk alle artikelen in deze categorie

Er zijn nog geen artikelen in deze categorie geplaatst.

Bekijk alle artikelen

Geur

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips over geur bij projectontwikkeling, bestemmingsplannen en vergunningverlening.

Bekijk alle artikelen in deze categorie

Er zijn nog geen artikelen in deze categorie geplaatst.

Bekijk alle artikelen

Ladder voor duurzame verstedelijking

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips over de ladder voor duurzame verstedelijking bij projectontwikkeling, bestemmingsplannen en vergunningen.

Bekijk alle artikelen in deze categorie

Bekijk artikel

Natuurbescherming

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips met betrekking tot natuurbescherming en flora & fauna, zoals bescherming van dieren, bossen en andere natuurwaarden, ontheffing en vrijstelling en meer.

Bekijk alle artikelen in deze categorie

Er zijn nog geen artikelen in deze categorie geplaatst.

Bekijk alle artikelen

Overige

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips over andere relevante onderwerpen die in verband staan met het omgevingsrecht.

Bekijk alle artikelen in deze categorie

Er zijn nog geen artikelen in deze categorie geplaatst.

Bekijk alle artikelen

PAS

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof, ook wel de PAS.

Bekijk alle artikelen in deze categorie

Er zijn nog geen artikelen in deze categorie geplaatst.

Bekijk alle artikelen

Schade

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips met betrekking tot schade bij overheidsbesluiten, en de vergoeding daarvan door nadeelcompensatie, planschade of schadevergoeding wegens een onrechtmatige overheidsdaad.

Bekijk alle artikelen in deze categorie

Er zijn nog geen artikelen in deze categorie geplaatst.

Bekijk alle artikelen

Subsidie

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips met betrekking tot subsidie, waaronder de toewijzing, definitieve vaststelling, afbouw en mogelijkheden tot bezwaar en beroep.

Bekijk alle artikelen in deze categorie

Bekijk alle artikelen

Vergunningen

Juridische actualiteiten, basiskennis en tips met betrekking tot de verschillende onderwerpen die in de omgevingsvergunning aan bod komen, en hoe bezwaar en beroep tegen een deze besluiten kan worden ingesteld.

Bekijk alle artikelen in deze categorie

Bekijk alle artikelen

Wob

Er zijn nog geen artikelen in deze categorie geplaatst.

Bekijk alle artikelen