Thijs Liebregts

Thijs Liebregts plaatste tot op heden 9 artikelen

Ervaren advocaat civiel- en bestuursrecht met nadruk op vastgoedgerelateerde kwesties.

Wat is een omgevingsdienst?

omgevingsdienst advocaat nijmegen besluit

Een brief van een overheid over bestuursrechtelijke zaken komt tegenwoordig vaak van een omgevingsdienst. Deze dienst is juridisch gezien een RUD (Rijksuitvoeringsdienst). In de praktijk is het dienst waar specialisten van overheidsinstanties samenwerken. Verschillende medewerkers vanuit gemeenten, en provincies zijn geclusterd zodat specifieke onderwerpen kwalitatief en efficiënt kunnen worden behandeld. Wat doet een omgevingsdienst? Het…

Wat is een bestemmingsplan en hoe komt zo’n plan tot stand?

bestemmingsplan regels toelichting beroep

Bestemmingsplannen worden in Nederland gebruikt om vast te leggen wat met de ruimte mag gebeuren. Er staat dus onder andere in of op een stuk grond mag worden gebouwd of niet. Maar er staat ook in welke gebruik is toegestaan. Dus of er een sportvereniging of een agrarisch bedrijf mag worden gevestigd. Een bestemmingsplan kan…

Subsidie zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel en pellethoutkachel vanaf 1 januari 2016 beschikbaar

isde subsidie duurzame energie

Per 1 januari 2016 is de subsidieregeling betreffende de investeringssubsidie duurzame energie van kracht (afgekort: ISDE). De ISDE is onderdeel van het overkoepelende programma ter stimulering van de productie van duurzame energie (SDE). Doel van de ISDE is het betaalbaarder maken van de verschillende vormen van duurzame energie om zo de beleidsdoelen uit het Energieakkoord…

Intrekking of beëindiging van subsidie aanvechten

subsidie beëindiging intrekking

Subsidie kan voor een project of voor structurele dienstverlening van essentieel belang zijn. Het besluit van een overheidsorgaan om de subsidie op nihil te stellen, lager vast te stellen dan eerder verleend, of de aanvraag te weigeren, kan dan ook zeer ingrijpend zijn. De bevoegde overheidsinstanties hebben doorgaans echter veel ruimte om een subsidie te…